Reglement Actie Deurnese Ondernemer 2020

 1. De actie wordt georganiseerd door de Lokale Economieraad Deurne (hierna afgekort als “LERD”), met zetel gevestigd in het districtshuis van Deurne (Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne).
 2. De LERD behoudt zich het recht de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de LERD.
 3. De actie staat open voor alle ondernemers van Deurne, die zicht tijdens de periode van 1 september 2020 tot 15 november 2020 registreren bij de LERD.
 4. Om deel te nemen aan de actie dienen ondernemers zich hiervoor aan te melden via hun profiel pagina op www.lokaleeconomieraaddeurne.be
 5. Elke ondernemer kan zich inschrijven voor één of meerdere van de volgende categorieën :
  1. Vriendelijkste Winkel van Deurne
  2. Beste vakman van Deurne
  3. Meest professionele dienstverlener van Deurne
  4. Gezelligste horecazaak van Deurne
  5. Leukste Team Werknemers van Deurne
 6. Elke ingeschreven onderneming heeft recht op 2 affiches en 100 flyers om zelf campagne te voeren, dewelke kunnen afgehaald worden na afspraak bij een van de volgende Deurnese ondernemingen :
  • Abeka Antwerps Boekhoudkantoor – Dascottelei 11
  • Tip-Top Traiteur – Kreglingerstraat 35
  • @ThePark – Thibautstraat 56 C6
  • Van Wauwe – Oude Bosuilbaan 43
 7. De affiches en flyers mogen vrij gekopieerd worden mits geen enkele wijziging hieraan gebeurt.
 8. Het staat elke ondernemer vrij zijn klanten via andere kanalen aan te sporen om op hem te stemmen, mits een duidelijke verwijzing in elke campagne naar de consumentenwebsite van de LERD : www.kopenindeurne.be , en het informeren van de LERD via communicatie@lokaleeconomieraad.be
 9. Elke particulier die zich aanmeldt op de site www.kopenindeurne.be kan één stem uitbrengen in elke categorie. De onderneming met het meeste stemmen wint de prijs van de categorie, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarde. De onderneming met het meeste stemmen over alle categorieën krijgt een extra prijs.
 10. De Prijzen worden vermeld op www.lokaleeconomieraaddeurne.be en zullen enkel uitgereikt worden indien een afgevaardigde van de onderneming aanwezig is op de algemene vergadering die zal plaatsvinden in de 2de helft van november 2020. Indien niemand van de onderneming aanwezig is, gaat de prijs automatisch naar de ondernemer met het 2de meeste aantal stemmen in de categorie, die wel aanwezig is, en zo verder.
 11. De LERD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten en schade, van welke aard of om welke reden ook, die zijn toe te schrijven aan deelname aan de actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst of gebruik van de prijzen, en dit in welke vorm dan ook.
 12. De persoonsgegevens die De LERD verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gegevens zullen niet aan derden doorgegeven worden. Het bestand kan echter wel aangewend worden voor intern gebruik en/of voor direct mailing door LERD en/of door een van zijn partners. Elke onderneming kan zich uitschrijven via zijn of haar profielpagna op www.lokaleeconomieraaddeurne.be    .
 13. Door hun deelname aan de actie verbinden de ondernemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.