lokale economie raad deurne ondernemen in antwerpen

De coronacrisis en de aanhoudende maatregelen maken het Antwerpse ondernemers niet makkelijk. Om hen verder te ondersteunen, besliste het college de verlenging van de tijdelijke vermindering van enkele stedelijke belastingen ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Concreet gaat het om de belastingen op overnachtingen in toeristische logies, op horeca, op vestigingen en onder meer op de exploitatie van taxidiensten.

Voor de belasting op overnachtingen in toeristische logies keurde de gemeenteraad al een volledige vrijstelling goed voor het tweede kwartaal van aanslagjaar 2020. Nu voorziet de stad ook een vrijstelling voor het derde kwartaal.

Wat de horeca betreft besliste de gemeenteraad al tot een halvering van het bedrag voor aanslagjaar 2020. Nu komt daar een vermindering met een vierde bij, waardoor de totale vermindering op 75% komt.

De belasting op vestigingen: daarvoor keurde de gemeenteraad al een vermindering van een vierde van het bedrag voor aanslagjaar 2020 goed. De specifieke maatregelen voor de provincie Antwerpen hebben de detailhandelaars extra zwaar getroffen. Vandaar de keuze van het stadsbestuur om ondernemers nogmaals van een vierde van het bedrag vrij te stellen, waarmee de totale vermindering voor het aanslagjaar 50% bedraagt.

Voor de belasting op de exploitatievergunning van taxidiensten en/of diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder had de gemeenteraad eerder al ingestemd met een vermindering van een vierde van het totale bedrag voor aanslagjaar 2020. Bijkomend brengt de stad nu nóg een vierde in mindering. Zo bedraagt ook hier de totale vermindering voor het aanslagjaar 2020 de helft. Dit geldt eveneens voor de retributie op de vergunning en de bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Schepen voor financiën, middenstand en toerisme Koen Kennis: “Ik heb de afgelopen maanden de weerbaarheid en creativiteit van onze ondernemers echt leren waarderen. We bekijken op sectorniveau wat we waar kunnen doen om hen te helpen.”

De middelen voor deze verminderingen komen uit het stedelijke compensatiefonds voor de coronacrisis dat de stad midden juni opzette. De collegebeslissing over deze belastingen wordt op maandag 28 september ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.