Toelage evenementen winkelkernen in Deurne

Het district Deurne voorziet in een financiële tussenkomst voor evenementen in winkelkernen met als voornaamste doel de winkelkernen een positieve uitstraling te geven en zoveel mogelijk Deurnenaars aan te spreken om deel te nemen aan de evenementen.

De acties moeten een gemeenschappelijk doel dienen, namelijk:

  • het versterken van het (kern)winkelgebied, de commerciële kern en de strategische horacazaken waar de initiatieven worden uitgevoerd;
  • het versterken van de vertegenwoordigers van handelaars;
  • het aantrekken van cliënteel en de versterking van de concurrentiekracht van de handelaars;
  • het evenement moet de samenwerking tussen de verschillende zelfstandigen, handels- en horecazaken en het districtsbestuur een duwtje in de rug geven.